بعد از خواندن خوب فکر کنید وبدون تفکر دقیق چیزی را نپذیرید.

سخنان بزرگان

هر یک از ما به روش خودمان ودر کار خودمان میتوانیم یک نابغه باشیم . مارک فیشر

اعمال هر کس به مراتب باصدای بلندتری ازگفته هایش حرف می زند . دی آنجلس

اگرازنیروی عشق استفاده نکنیم تدریجٵ فراموشمان میشود . انتونی رابینز

ترسو را توفیق و کامیابی محال است . حضرت علی

عشق وسختی مهمترین وسیله ی آزمایش زناشویی است . ساموٸل امایلز

سلطان در عظمت به دریا میماند ” که چون به آن نزدیک شوی باید از عاقبت خود بترسی . کلیله ودمنه

اول برای عزیزانت گل بفرست سپس به دنبال دلیل باش. جکسون براون

ساده ترین درس زندگی این است هرگز کسی را آزار نده . ژان ژاکروسو

اگر بتوانید کاری را تصور کنید به حتم میتوانید آن را انجام دهید . والت دیسنی

مسایل به سوی ما گسیل میشوند که به ما در رشد مان کمک کنند. دایانا کوپر

دانش وآگاهی برابر با امنیت است . لسلی گارنر

درست تصمیم بگیر کمی بایست و فکر کن . لین نامکا
محبت -درمان معجزه آسای هر درد است . لوییز ال هی

حقیقت داروی تلخی است که ثمره های شیرین دارد . گاندی

اجر نیک شما در عمل نیک شما پنهان است . سیسرون

وقتی عصبانی هستی دست به هیچ عملی نزن . جکسون براون

وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه کن . مثل ژاپنی

شکیبایی شالوده هر کامرانی است . پوشه

فقط دانشی که به کار گرفته شود در ما باقی خواهد ماند . دیل کارنگی

تمام شاءن و عظمت انسان در فکر اوست . پاسکال

آموزگاران در را باز می کنند اما این شاگرد است که باید وارد شود . گالیله

شیرین ترین نتیجه دقت و نظم _پیروزی است . کانت

وقتی به اشتبا هاتمان به چشم فرصت بنگریم _رشد می کنیم . لئوبوسکالیا
مشکل ترین کار شناخت خود _وآسانترین کار عیب جویی از دیگران است . لرد آیبوری

شاگرد وجدان خوش و معلم نفس خود باش . ارسطو

همیشه به سلامتی کامل _خوشبختی _آرامش _فراوانی و هدایت الهی فکر کنید .ژوزف مورفی

خواستن تنها چیزی را تغییر نمی دهد. جی دونالدوالترز

اعمال هر کس به مراتب باصدای بلندتری ازگفته هایش حرف می زند . دی آنجلس

کوشش اولین وظیفه انسان است . گوته ( البته گوته درست میگه ولی تلاش بدون فکر و باز نگری هیچ فایده ای ندارد

منتظر دیگران ننشین خود آغاز گر باش . جکسون براون
تردیدها موجب تقویت ترس ها میشوند . لِءو بوسکالیا

ایمان یعنی نگران نبودن . کانت

نخستین گام در راه تغییر آگاهی یافتن است . باربارا دی آنجلیس

بیشتر از هنرم به عقل خود مدیونم که نگذاشت با خود کشی به زندگی ام خاتمه دهم . بتهوون

به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید . آنتونی رابینز

آیا میدانید فرصتی که از آن بهره نمی گیرید آرزوی دیگران است . جک لندن

موفقییت هایمان را کوچک وبی اهمییت جلوه ندهیم . باربارادی آنجلیس

اخلاق باید با هنر حکومت کند .امانوءل کانت

انتقاد _ توانایی مردم ناتوان ست . لامارتین

خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور . سامویل اسمایلز

خوشرویی نشانه هوش فراوان است . آنتونی رابینز

زیبایی مرد شیوایی سخن اوست. حضرت محمد

داشتن هدف راه را برای رسیدن به موفقییت هموار میکند لیو بوسکالیا

هرکه خدا را آنگونه که سزاوار اوست بندگی کند خداوند بیش از آرزوهاوکفایتش به او عطا کند. امام حسن ع

تنهایی و غربت بهتر از همنشین بد است حضرت .محمد ص

برای یاد گرفتن کار کنید نه برای پول چون زمانی که یاد بگیرید به آسانی پول درمی آورید. رابرت کوساکی