آموزش ها

 1-آموزش قفل گذاری روی فایل و فولدر   2-آموزش فونتیک زبان انگلیسی   3- اگر می خواهید ویندوز نصب...